คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

divide

ตรงข้ามกับ unite

หมวดหมู่ unite 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary divide แปลว่า:

  1. หาร (ทางคณิตศาสตร์)

  2. แบ่งกลุ่ม

  3. ย่อย

  4. หาร (ทางคณิตศาสตร์)

  5. แบ่ง, แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน

  6. แยก

  7. จัดแบ่ง

  8. แบ่ง, แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน

  9. ปัน

 ภาพประกอบ

  • divide

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "divide"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่