ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "past"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    past

    ความหมายตรงข้ามกับ present

    ความหมายตรงข้ามกับ present

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "past"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
futurepast
absentpresent
presentabsent

คำศัพท์ หมวด "present" เหมือนกับ "past"   ได้แก่