คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

known

ตรงข้ามกับ unknown

หมวดหมู่ unknown

EN-TH Dictionary known แปลว่า:

  1. (vt) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา know, รู้

  2. (adj) ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

 ภาพประกอบ

  • known เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน known ตรงข้ามกับ unknown หมวด unknown

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

kind king knowledge

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "known"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่