คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

king

ตรงข้ามกับ subject

หมวดหมู่ subject 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ queen

หมวดหมู่ queen 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary king แปลว่า:

 1. จักริน

 2. ผ่านฟ้า

 3. นฤเทพ

 4. ภูธร

 5. ธราธิบดี

 6. นฤป

 7. พระราชา

 8. นเรศ

 9. นฤเบศ

 10. เจ้าแผ่นดิน

 11. อธิป

 12. นริศร

 13. กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา

 14. ราช

 15. มหากษัตริย์

 16. พันวรรษา

 17. ในหลวง

 18. หมากรุกตัวพระราชา

 19. ภูมี

 20. นฤบาล

 21. นริศ

 22. วิภู

 23. ภูเบศวร์

 24. ผ่านพิภพ

 25. มนุษยเทพ

 26. ภูเนตุ

 27. พระเจ้าแผ่นดิน

 28. นเรศวร

 29. พ่อเมือง

 30. มหิธร

 31. เจ้าชีวิต

 32. เทเวศร์

 33. จุฑาธิปไตย

 34. พระเจ้าอยู่หัว

 35. ภูภุช

 36. ราชัน

 37. เทเวศวร์

 38. ภูเบนทร์

 39. มหิบดี

 40. ผู้บริหารสูงสุด, ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด

 41. ภูมีศวร

 42. เจ้าหัว

 43. เทเวศ

 ภาพประกอบ

 • king
 • king

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "king"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่