Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms subject

Antonyms SUBJECT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms subject

Antonyms SUBJECT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. king
    ตรงข้ามกับ subject

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms subject"