คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

knowledge

ตรงข้ามกับ ignorance

หมวดหมู่ ignorance 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary knowledge แปลว่า:

  1. ความรู้

  2. ความรู้, ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ

  3. วิชชา

  4. วิทยา

  5. ภูมิรู้

 ภาพประกอบ

  • knowledge

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "knowledge"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่