ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "knowledge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    knowledge

    ความหมายตรงข้ามกับ ignorance

    ความหมายตรงข้ามกับ ignorance

    Listen to voicemalefemale