คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

extreme

ตรงข้ามกับ moderate

หมวดหมู่ moderate 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary extreme แปลว่า:

  1. ตกขอบ

  2. ที่ร้ายแรงมาก, ที่รุนแรงมาก

  3. ที่สุด

  4. ที่ห่างที่สุด (โดยเฉพาะจากจุดศูนย์กลาง)

  5. ระดับที่มากที่สุด, ระดับที่สูงที่สุด

  6. สุดโต่ง

 ภาพประกอบ

  • extreme

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "extreme"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่