คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

fade

ตรงข้ามกับ brighten

หมวดหมู่ brighten

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary fade แปลว่า:

  1. (v) จาง

  2. (v) จางหาย

  3. (v) ร่วงโรย

  4. (vi) ร่วงโรย, อ่อนแอ, เฉื่อยชา

  5. (v) ลับ

  6. (v) เฉา

  7. (vi) เลือน, เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, จางหาย, หายตัวไป

  8. (v) เลือนหาย

  9. (v) โรย

 ภาพประกอบ

  • fade เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน fade ตรงข้ามกับ brighten หมวด brighten

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

brighten false feeble few finish floor for fore foreigner forgiveness fortune frequent

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "fade"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่