ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "crazy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    crazy

    ความหมายตรงข้ามกับ sane

    ความหมายตรงข้ามกับ sane

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "crazy"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
madsane
sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonablecrazy

คำศัพท์ หมวด "sane" เหมือนกับ "crazy"   ได้แก่