ภาษาอังกฤษ

kind

N

แปลว่า ชนิด

ตัวอย่าง สินค้าราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้

Posted on by Admin

แปลว่า จำพวก

ตัวอย่าง กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า

Posted on by Admin

แปลว่า พรรณ

ตัวอย่าง พรรณไม้น้ำหลายชนิดเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทยและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Posted on by Admin

แปลว่า เภท

Posted on by Admin

แปลว่า ชนิด, ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า อารีอารอบ

ตัวอย่าง เขาเป็นคนอารีอารอบมาก

เพิ่มเติม มีใจเผื่อแผ่ทั่วไป

Posted on by Admin

แปลว่า ใจพระ

ตัวอย่าง เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย

เพิ่มเติม ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ

Posted on by Admin

แปลว่า ใจดี, ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา

Posted on by Admin

แปลว่า อ่อนโยน, นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่

Posted on by Admin

V

แปลว่า กรุณา

ตัวอย่าง เราควรกรุณาต่อผู้ที่ร่างกายพิการ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชนิด หมายถึง:

 1. [ชะ-] น. อย่าง เช่น มี ๒ ชนิด, จําพวก เช่น คนชนิดนี้.

พจนานุกรมไทย อารีอารอบ หมายถึง:

 1. ว. มีใจเผื่อแผ่ทั่วไป.

พจนานุกรมไทย ใจพระ หมายถึง:

 1. ว. มีใจบุญ, มีใจเมตตา.

พจนานุกรมไทย กรุณา หมายถึง:

 1. [กะรุนา] น. ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ เป็น ๑ ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา; ใช้ประกอบหน้ากริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ เช่น กรุณาส่ง; ใช้ร่วมกับคำ พระ เป็นสรรพนามสําหรับพระเจ้าแผ่นดิน เช่น กราบบังคมทูลพระกรุณา. (ป.).

พจนานุกรมไทย จำพวก หมายถึง:

 1. น. พวก, ประเภท, ชนิด, หมู่, เหล่า.

พจนานุกรมไทย พรรณ หมายถึง:

 1. [พัน] น. สีของผิว; ชนิด เช่น พรรณพืช พรรณไม้ พรรณสัตว์. (ส. วรฺณ; ป. วณฺณ).

พจนานุกรมไทย เภท หมายถึง:

 1. น. การแบ่ง, การแตกแยก, การทำลาย, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส, เช่น สามัคคีเภท สังฆเภท; ส่วน, ภาค; ความแตกต่าง, ความแปลก; ชนิด, อย่าง. ก. แตก, หัก, ทําลาย, พัง. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

 • kind
 • kind
 • kind
 • kind
 • kind
 • kind
 • kind
 • kind
 • kind
 • kind

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "kind"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"