EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

harpoon

N

แปลว่า ฉมวก

ตัวอย่าง ชายคนนั้นยืนนิ่งเหมือนต้นไม้ มือขวาถือฉมวกเงื้ออยู่ในท่าเตรียมแทง

เพิ่มเติม เครื่องมือสำหรับแทงปลา มีง่ามเป็น 3 ขา ปลายมีเงี่ยง มีด้ามยาว

Posted on by Admin

แปลว่า ฉมวก, ชนัก

Posted on by Admin

แปลว่า ชนัก

เพิ่มเติม เครื่องแทงสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยเหล็กปลายเป็นรูปลูกศร มีด้ามยาว มีเชือกชักเมื่อเวลาพุ่งไป

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉมวก หมายถึง:

  1. [ฉะหฺมวก] น. เครื่องมือแทงปลาเป็นต้น มีง่ามเป็น ๑, ๓ หรือ ๕ ขา ที่ปลายขาทำเป็นเงี่ยง มีด้ามยาว. (ข. จฺบูก).

พจนานุกรมไทย ชนัก หมายถึง:

  1. [ชะ-] น. เครื่องแทงสัตว์ชนิดหนึ่ง ทําด้วยเหล็กปลายเป็นรูปลูกศร มีด้ามยาว มีเชือกชักเมื่อเวลาพุ่งไปถูกสัตว์; เครื่องผูกคอช้างทําด้วยเชือกเป็นปมหรือห่วงห้อยพาดลงมา เพื่อให้คนที่ขี่คอใช้หัวแม่เท้าคีบกันตก.

 ภาพประกอบ

  • harpoon แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ harpoon แปลว่า ฉมวก ประเภท N ตัวอย่าง ชายคนนั้นยืนนิ่งเหมือนต้นไม้ มือขวาถือฉมวกเงื้ออยู่ในท่าเตรียมแทง เพิ่มเติม เครื่องมือสำหรับแทงปลา มีง่ามเป็น 3 ขา ปลายมีเงี่ยง มีด้ามยาว หมวด N
  • harpoon แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ harpoon แปลว่า ฉมวก, ชนัก ประเภท N หมวด N
  • harpoon แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ harpoon แปลว่า ชนัก ประเภท N เพิ่มเติม เครื่องแทงสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยเหล็กปลายเป็นรูปลูกศร มีด้ามยาว มีเชือกชักเมื่อเวลาพุ่งไป หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "harpoon"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"