คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

grief

ตรงข้ามกับ joy

หมวดหมู่ joy 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary grief แปลว่า:

  1. ความเศร้าโศก, ความอาลัย, ความเสียใจ

  2. ปัญหา, ความยุ่งยาก

 ภาพประกอบ

  • grief

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grief"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่