คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ground

ตรงข้ามกับ sky

หมวดหมู่ sky

EN-TH Dictionary ground แปลว่า:

 1. (vi) กระทบพื้น, ถึงพื้น

 2. (n) ก้นทะเล / แม่น้ำ / ทะเลสาบ

 3. (vt) ต่อสายดิน, ต่อสายลงพื้น

 4. (n) ธราดล

 5. (n) ผิวดิน, ผิวโลก, พื้นดิน, พื้น

 6. (n) พื้นดิน

 7. (n) พื้นหลัง, ภูมิหลัง

 8. (n) ภาคพื้น

 9. (n) ภาคพื้นดิน

 10. (n) มูล

 11. (v) รองพื้น

 12. (vt) วางที่พื้น, วางพื้น

 13. (n) สนาม

 14. (vt) สร้าง, ก่อตั้ง

 15. (n) หัวเรื่อง, เรื่อง

 16. (vi) ี่กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ grind, ี

 17. (n) เหตุผล, สาเหตุ

 18. (vt) ให้พื้นฐาน, ฝึกสอนพื้นฐานให้

 19. (vt) ให้ร่อนลง (เครื่องบิน), ลงจอด, ลงสู่พื้น

 ภาพประกอบ

 • ground เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน ground ตรงข้ามกับ sky หมวด sky

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

gain gentle give glad go gorgeous grant great guess

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ground"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่