คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

grow

ตรงข้ามกับ shrink

หมวดหมู่ shrink

EN-TH Dictionary grow แปลว่า:

 1. (v) ขึ้น

 2. (v) งอก

 3. (v) งอกงาม

 4. (vt) ทำให้เจริญเติบโต, ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น

 5. (v) ปลูก

 6. (vt) ปลูก, เพาะ, เลี้ยง

 7. (vi) พัฒนา, แผ่ขยาย

 8. (v) เจริญงอกงาม

 9. (v) เติบโต

 10. (vi) เติบโต, เจริญเติบโต, งอกงาม

 ภาพประกอบ

 • grow เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน grow ตรงข้ามกับ shrink หมวด shrink

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

gain gentle give glad go gorgeous grant great guess

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "grow"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่