ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "guard"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    guard

    ความหมายตรงข้ามกับ attack

    ความหมายตรงข้ามกับ attack

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "guard"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
defenceattack
attackdefend

คำศัพท์ หมวด "attack" เหมือนกับ "guard"   ได้แก่