ภาษาอังกฤษ

guard

N

แปลว่า ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล, การ์ด

Posted on by Admin

แปลว่า การ์ด

ตัวอย่าง ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายต้องมีการ์ดคอยคุ้มครองอารักขาเวลาเดินทาง

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้เฝ้าประตู

ตัวอย่าง อาคารส่วนนี้จะมีผู้เฝ้าประตูอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเติม บุคคลที่คอยมุ่งเอาใจใส่หรือดูแลการเข้า-ออกของผู้คนอยู่ที่ประตู

Posted on by Admin

แปลว่า ยาม, ผู้ดูแล, ยามรักษาการณ์, คนเฝ้า, ผู้คุ้มกัน, คนเฝ้ายาม

Posted on by Admin

แปลว่า อุปกรณ์ป้องกัน, เครื่องป้องกันภัย

Posted on by Admin

แปลว่า ตัวเบี้ยของกีฬาหมากรุก

Posted on by Admin

แปลว่า เครื่องป้องกันภัย

Posted on by Admin

V

แปลว่า การ์ด

ตัวอย่าง นักมวยตั้งการ์ดสูง ไม่เปิดช่องให้ถูกน็อกได้ง่ายๆ

Posted on by Admin

แปลว่า จดหมัด

ตัวอย่าง นักมวยตั้งท่าจดหมัด

Posted on by Admin

VT

แปลว่า คุ้มกัน, ระวัง, พิทักษ์, ป้องกัน

Posted on by Admin

แปลว่า เฝ้ายาม, ดูแล, รักษาความปลอดภัย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย การ์ด หมายถึง:

 1. (ปาก) น. บัตรเชิญในโอกาสต่าง ๆ เช่น การ์ดแต่งงาน การ์ดงานศพ.

พจนานุกรมไทย จดหมัด หมายถึง:

 1. ก. ตั้งท่ามวย.

 ภาพประกอบ

 • guard
 • guard
 • guard
 • guard
 • guard
 • guard
 • guard
 • guard
 • guard
 • guard
 • guard

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "guard"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"