ภาษาอังกฤษ

guarded

ADJ

แปลว่า ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, รอบคอบ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • guarded

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "guarded"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"