ภาษาอังกฤษ

grow

VI

แปลว่า พัฒนา, แผ่ขยาย

แปลว่า เติบโต, เจริญเติบโต, งอกงาม

V

แปลว่า ขึ้น

ตัวอย่าง หญ้าขึ้นเต็มสนามไปหมด

เพิ่มเติม อาการที่พืชพันธุ์ไม้งอกออกหรือผลิแตกอ่อน

แปลว่า เติบโต

ตัวอย่าง ลักษณะพิเศษของเด็กวัยรุ่นก็คือ ร่างกายเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความคิดและอารมณ์ก็เติบโตตามไปด้วย

เพิ่มเติม มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น

แปลว่า เจริญงอกงาม

ตัวอย่าง เขาทำให้พืชพรรณในชุมชนเจริญงอกงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ปลูกในดินทราย

แปลว่า งอก

ตัวอย่าง พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา

เพิ่มเติม เพิ่มปริมาณมากขึ้น

แปลว่า ปลูก

ตัวอย่าง นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จย่า ในวันครบรอบพระชนม์ 100 พรรษา

เพิ่มเติม เอาต้นไม้หรือเมล็ด หน่อ หัว เป็นต้น ใส่ลงไปในดินหรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโต

แปลว่า งอกงาม

ตัวอย่าง ถ้าเก็บความรู้เอาไว้ในตู้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่งอกงามสำหรับเจ้าของและผู้อื่น

เพิ่มเติม เจริญผลิดอกออกผล

VT

แปลว่า ทำให้เจริญเติบโต, ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น

แปลว่า ปลูก, เพาะ, เลี้ยง

 ภาพประกอบ

  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า พัฒนา, แผ่ขยาย ประเภท VI หมวด VI
  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า ขึ้น ประเภท V ตัวอย่าง หญ้าขึ้นเต็มสนามไปหมด เพิ่มเติม อาการที่พืชพันธุ์ไม้งอกออกหรือผลิแตกอ่อน หมวด V
  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า เติบโต ประเภท V ตัวอย่าง ลักษณะพิเศษของเด็กวัยรุ่นก็คือ ร่างกายเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความคิดและอารมณ์ก็เติบโตตามไปด้วย เพิ่มเติม มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น หมวด V
  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า เจริญงอกงาม ประเภท V ตัวอย่าง เขาทำให้พืชพรรณในชุมชนเจริญงอกงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ปลูกในดินทราย หมวด V
  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า งอก ประเภท V ตัวอย่าง พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา เพิ่มเติม เพิ่มปริมาณมากขึ้น หมวด V
  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า ทำให้เจริญเติบโต, ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น ประเภท VT หมวด VT
  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า ปลูก ประเภท V ตัวอย่าง นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จย่า ในวันครบรอบพระชนม์ 100 พรรษา เพิ่มเติม เอาต้นไม้หรือเมล็ด หน่อ หัว เป็นต้น ใส่ลงไปในดินหรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโต หมวด V
  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า เติบโต, เจริญเติบโต, งอกงาม ประเภท VI หมวด VI
  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า ปลูก, เพาะ, เลี้ยง ประเภท VT หมวด VT
  • grow แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grow แปลว่า งอกงาม ประเภท V ตัวอย่าง ถ้าเก็บความรู้เอาไว้ในตู้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่งอกงามสำหรับเจ้าของและผู้อื่น เพิ่มเติม เจริญผลิดอกออกผล หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

gapingly glow go around and round goatee gold ornaments government fund grammatical structure grandmother groundless grow in grow out gunwale

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "grow"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"