EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

joy

N

แปลว่า อานนท์

Posted on by Admin

แปลว่า อานันท์

Posted on by Admin

แปลว่า ปิติ

ตัวอย่าง พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข

Posted on by Admin

แปลว่า ความสุขสันต์, ความสุขสำราญ, ความผาสุก, ความเบิกบาน, ความสุขใจ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อานนท์ หมายถึง:

  1. น. ชื่อปลาใหญ่ในวรรณคดี เชื่อกันว่าหนุนแผ่นดิน เมื่อปลานี้พลิกตัวทำให้เกิดแผ่นดินไหว, อนนต์ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • joy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ joy แปลว่า อานนท์ ประเภท N หมวด N
  • joy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ joy แปลว่า อานันท์ ประเภท N หมวด N
  • joy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ joy แปลว่า ปิติ ประเภท N ตัวอย่าง พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้ หมวด N
  • joy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ joy แปลว่า สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข ประเภท N หมวด N
  • joy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ joy แปลว่า ความสุขสันต์, ความสุขสำราญ, ความผาสุก, ความเบิกบาน, ความสุขใจ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "joy"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"