ภาษาอังกฤษ

hole

N

แปลว่า อานน

Posted on by Admin

แปลว่า หลุม

ตัวอย่าง ถนนเต็มไปด้วยหลุมและร่อง

เพิ่มเติม ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเล็ก

Posted on by Admin

แปลว่า รู, ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง

Posted on by Admin

แปลว่า ช่อง

ตัวอย่าง ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้

Posted on by Admin

แปลว่า สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ, สถานการณ์ที่เคอะเขิน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อานน หมายถึง:

  1. น. ปาก, หน้า; ช่อง, ประตู. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย หลุม หมายถึง:

  1. [หฺลุม] น. ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อ มักมีขนาดเล็กและตื้น, ที่ซึ่งขุดลงไปในพื้นดิน มีลักษณะตามต้องการเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หลุมเสา หลุมเผาถ่าน.

พจนานุกรมไทย ช่อง หมายถึง:

  1. น. ที่ว่างซึ่งเป็นทางเข้าออกได้ เช่น ช่องเขา ช่องหน้าต่าง ช่องลม; โอกาส เช่น ไม่มีช่องที่จะทําได้.

 ภาพประกอบ

  • hole
  • hole
  • hole
  • hole
  • hole

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hole"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"