ภาษาไทย

รู, ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง

N

ภาษาอังกฤษ hole

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • รู, ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "รู, ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"