ภาษาอังกฤษ

holdup

N

แปลว่า การหยุดชะงัก, การทำให้ล่าช้า

Posted on by Admin

แปลว่า การปล้น

Posted on by Admin

แปลว่า การถูกคิดราคาแพงเกินไป, การถูกเรียกราคาแพงเกินไป

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • holdup
  • holdup
  • holdup

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "holdup"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"