EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

judge

N

แปลว่า ผู้พิพากษา

ตัวอย่าง ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า

เพิ่มเติม ผู้ตัดสินคดี

แปลว่า ผู้พิพากษา, ตุลาการ

แปลว่า ผู้ตัดสินคดี

ตัวอย่าง ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูก

เพิ่มเติม ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย

แปลว่า ผู้ตัดสิน (กีฬา), กรรมการผู้ตัดสิน

แปลว่า ตุลาการ

เพิ่มเติม ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

แปลว่า ผู้ชี้ขาด

ตัวอย่าง โลกจับตามองโซเวียตในฐานะเป็นผู้ชี้ขาดชะตากรรมของโลกในอนาคต

เพิ่มเติม บุคคลที่ทำหน้าที่ลงความเห็นตัดสินอย่างเด็ดขาดว่ามีผลสรุปอย่างไร

VT

แปลว่า คาดคะเน, ประมาณ, กะ

แปลว่า ตัดสิน, พิจารณา, ลงความเห็น

แปลว่า ตัดสินความ, พิจารณาคดี

V

แปลว่า วินิจฉัย

ตัวอย่าง แพทย์ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าคนไข้เป็นอะไร

เพิ่มเติม พิจารณาเพื่อตัดสิน

แปลว่า ตัดสินโทษ

ตัวอย่าง ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ

แปลว่า ตัดสิน

ตัวอย่าง คณะกรรมการตัดสินให้ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นเอกฉันท์

แปลว่า ชี้ขาด

ตัวอย่าง คำตัดสินของศาลชี้ขาดว่าจำเลยสมควรถูกประหารชีวิต

แปลว่า พินิศจัย

เพิ่มเติม ตัดสินเด็ดขาด, ชี้ขาดลงไป

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย judge

 1. ผู้พิพากษา หมายถึง (กฎ) น. ข้าราชการตุลาการผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี.

 ภาพประกอบ

 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ผู้พิพากษา ประเภท N ตัวอย่าง ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า เพิ่มเติม ผู้ตัดสินคดี หมวด N
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า คาดคะเน, ประมาณ, กะ ประเภท VT หมวด VT
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า วินิจฉัย ประเภท V ตัวอย่าง แพทย์ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าคนไข้เป็นอะไร เพิ่มเติม พิจารณาเพื่อตัดสิน หมวด V
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ผู้พิพากษา, ตุลาการ ประเภท N หมวด N
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ผู้ตัดสินคดี ประเภท N ตัวอย่าง ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูก เพิ่มเติม ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย หมวด N
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ตัดสินโทษ ประเภท V ตัวอย่าง ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ หมวด V
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ตัดสิน ประเภท V ตัวอย่าง คณะกรรมการตัดสินให้ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ หมวด V
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ชี้ขาด ประเภท V ตัวอย่าง คำตัดสินของศาลชี้ขาดว่าจำเลยสมควรถูกประหารชีวิต หมวด V
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ผู้ตัดสิน (กีฬา), กรรมการผู้ตัดสิน ประเภท N หมวด N
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ตุลาการ ประเภท N เพิ่มเติม ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หมวด N
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ผู้ชี้ขาด ประเภท N ตัวอย่าง โลกจับตามองโซเวียตในฐานะเป็นผู้ชี้ขาดชะตากรรมของโลกในอนาคต เพิ่มเติม บุคคลที่ทำหน้าที่ลงความเห็นตัดสินอย่างเด็ดขาดว่ามีผลสรุปอย่างไร หมวด N
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า พินิศจัย ประเภท V เพิ่มเติม ตัดสินเด็ดขาด, ชี้ขาดลงไป หมวด V
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ตัดสิน, พิจารณา, ลงความเห็น ประเภท VT หมวด VT
 • judge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ judge แปลว่า ตัดสินความ, พิจารณาคดี ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

jet stream join joss house joyful jugglery jump June jungle just just now

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "judge"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"