ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "exactly"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  exactly

  ความหมายตรงข้ามกับ about

  แปลว่า โดยแน่นอน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า โดยประมาณ

  ความหมายตรงข้ามกับ about

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  exactly

  ความหมายตรงข้ามกับ approximately

  แปลว่า โดยแน่นอน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า โดยประมาณ

  ความหมายตรงข้ามกับ approximately

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "exactly"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
aboutexactly
approximatelyexactly