คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

exactly

ตรงข้ามกับ approximately

หมวดหมู่ approximately 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ about

หมวดหมู่ about 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary exactly แปลว่า:

  1. ดิก

  2. แม่นตรง

  3. พอดิบพอดี

  4. ถ้วน

  5. เป๋ง

  6. อย่างถูกต้อง, อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด

  7. เพะ

  8. เปรี๊ยะ

 ภาพประกอบ

  • exactly
  • exactly

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "exactly"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่