คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

about

ตรงข้ามกับ exactly

หมวดหมู่ exactly 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary about แปลว่า:

 1. ใกล้กับ

 2. ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ

 3. รอบ

 4. ราว

 5. ในทิศทางตรงข้าม

 6. เกือบจะ

 7. แพร่หลาย

 8. เกี่ยวกับ

 9. ประมาณ, ราว, ราวๆ

 10. เกี่ยวกับ

 11. ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ

 12. ประมาณ

 ภาพประกอบ

 • about

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "about"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่