ภาษาอังกฤษ

about

PREP

แปลว่า ใกล้กับ

แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ

แปลว่า รอบ

แปลว่า เกี่ยวกับ

แปลว่า ประมาณ, ราว, ราวๆ

แปลว่า เกี่ยวกับ

ตัวอย่าง หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน

เพิ่มเติม คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง

ADV

แปลว่า ราว

ตัวอย่าง บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง

แปลว่า ในทิศทางตรงข้าม

แปลว่า เกือบจะ

ตัวอย่าง สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย

แปลว่า แพร่หลาย

แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ

แปลว่า ประมาณ

ตัวอย่าง มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน

เพิ่มเติม กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร

 ภาพประกอบ

 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า ใกล้กับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ ประเภท PREP หมวด PREP
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า รอบ ประเภท PREP หมวด PREP
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า ราว ประเภท ADV ตัวอย่าง บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง หมวด ADV
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า ในทิศทางตรงข้าม ประเภท ADV หมวด ADV
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า เกือบจะ ประเภท ADV ตัวอย่าง สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย หมวด ADV
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า แพร่หลาย ประเภท ADV หมวด ADV
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า เกี่ยวกับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า ประมาณ, ราว, ราวๆ ประเภท PREP หมวด PREP
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า เกี่ยวกับ ประเภท PREP ตัวอย่าง หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน เพิ่มเติม คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง หมวด PREP
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ ประเภท ADV หมวด ADV
 • about แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ about แปลว่า ประมาณ ประเภท ADV ตัวอย่าง มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน เพิ่มเติม กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

a night abscess adrift adult Afghan after-part ancient Thai round coin shaped like a grub annals announce announcer antagonist at present

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "about"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"