ภาษาอังกฤษ

about

PREP

แปลว่า ใกล้กับ

Posted on by Admin

แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ

Posted on by Admin

แปลว่า รอบ

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวกับ

Posted on by Admin

แปลว่า ประมาณ, ราว, ราวๆ

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวกับ

ตัวอย่าง หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน

เพิ่มเติม คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า ราว

ตัวอย่าง บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง

Posted on by Admin

แปลว่า เกือบจะ

ตัวอย่าง สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย

Posted on by Admin

แปลว่า ในทิศทางตรงข้าม

Posted on by Admin

แปลว่า แพร่หลาย

Posted on by Admin

แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ประมาณ

ตัวอย่าง มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน

เพิ่มเติม กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รอบ หมายถึง:

 1. น. การบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน; ช่วง เช่น ภาพยนตร์รอบเช้า รอบบ่าย, วาระ เช่น รอบสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ; ลักษณนามเรียกลักษณะที่มาบรรจบกันเป็นต้น เช่น รอบหนึ่ง ๒ รอบ. บ. อาการที่เวียนมาบรรจบกัน เช่น วงสายสิญจน์รอบบ้าน เดินรอบตลาด.

พจนานุกรมไทย ราว หมายถึง:

 1. น. แถว, แนว, เช่น ราวป่า; เครื่องยึดเหนี่ยวสําหรับเกาะหรือขึ้นลงเป็นต้น เช่น ราวบันได ราวสะพาน, เรียกไม้ โลหะ และเชือกหรือลวดเป็นต้นที่ขึงสำหรับพาดหรือตากผ้าว่า ราว ราวผ้า หรือราวตากผ้า, ถ้าใช้ขึงสิ่งอื่น ๆ เช่น ขึงมุ้ง เรียกว่า ราวมุ้ง ขึงม่าน เรียกว่า ราวม่าน, ไม้หรือโลหะเป็นต้นสำหรับพาดปักวางสิ่งต่าง ๆ เช่น ราวพระแสง ราวเทียน.

พจนานุกรมไทย แพร่หลาย หมายถึง:

 1. ก. กระจายออกไปให้มาก, ทั่วถึง, เช่น รู้กันแพร่หลาย ใช้กันแพร่หลาย.

พจนานุกรมไทย ประมาณ หมายถึง:

 1. ก. กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจํานวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร เช่น ประมาณราคาไม่ถูก. ว. ราว ๆ เช่น ประมาณ ๓-๔ เดือน. (ส. ปฺรมาณ; ป. ปมาณ).

 ภาพประกอบ

 • about
 • about
 • about
 • about
 • about
 • about
 • about
 • about
 • about
 • about
 • about
 • about

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "about แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"