ภาษาไทย

เกี่ยวกับ

VT

ภาษาอังกฤษ treat

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ concern

ตัวอย่าง การปราศรัยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไหนทั้งนั้น

เพิ่มเติม ข้องอยู่

Posted on by Admin

PREP

ภาษาอังกฤษ about

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ about

ตัวอย่าง หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน

เพิ่มเติม คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ into

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ concerning

Posted on by Admin

SUF

ภาษาอังกฤษ -ary

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ -ac

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ -ic

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ -ical

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ -ar

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"