ภาษาไทย

แพร่หลาย

ADV

ภาษาอังกฤษ about

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ extensively

ตัวอย่าง พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพิ่มเติม อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ be widespread

ตัวอย่าง สูตรยาใหม่นี้ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ป่วย

เพิ่มเติม กระจายออกไปอย่างทั่วถึง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แพร่หลาย หมายถึง:

  1. ก. กระจายออกไปให้มาก, ทั่วถึง, เช่น รู้กันแพร่หลาย ใช้กันแพร่หลาย.

 ภาพประกอบ

  • แพร่หลาย
  • แพร่หลาย
  • แพร่หลาย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "แพร่หลาย ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"