ภาษาไทย

รอบ

CLAS

ภาษาอังกฤษ cycle

ตัวอย่าง ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย

เพิ่มเติม ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน

Posted on by Admin

PREP

ภาษาอังกฤษ around

ตัวอย่าง เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง

เพิ่มเติม การบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ about

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รอบ หมายถึง:

  1. น. การบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน; ช่วง เช่น ภาพยนตร์รอบเช้า รอบบ่าย, วาระ เช่น รอบสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ; ลักษณนามเรียกลักษณะที่มาบรรจบกันเป็นต้น เช่น รอบหนึ่ง ๒ รอบ. บ. อาการที่เวียนมาบรรจบกัน เช่น วงสายสิญจน์รอบบ้าน เดินรอบตลาด.

 ภาพประกอบ

  • รอบ
  • รอบ
  • รอบ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "รอบ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"