คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

absence

ตรงข้ามกับ presence

หมวดหมู่ presence 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary absence แปลว่า:

  1. การไม่มีตัวตน

  2. การขาด, การไม่อยู่

  3. ช่วงเวลาที่ไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่

 ภาพประกอบ

  • absence

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "absence"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่