คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

absent

ตรงข้ามกับ present

หมวดหมู่ present 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary absent แปลว่า:

  1. ขาด, ไม่มา

  2. ซึ่งไม่ให้ความสนใจ

  3. ปราศจาก

  4. ทำให้ขาด, ไม่เข้าร่วม

 ภาพประกอบ

  • absent

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "absent"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่