คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

abundance

ตรงข้ามกับ lack

หมวดหมู่ lack 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary abundance แปลว่า:

  1. ความอุดมสมบูรณ์, ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย

 ภาพประกอบ

  • abundance

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "abundance"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่