คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

accidental

ตรงข้ามกับ intentional

หมวดหมู่ intentional 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary accidental แปลว่า:

  1. ผลข้างเคียง

  2. โดยบังเอิญ, เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา

  3. สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ, สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ

  4. ซึ่งเป็นผลข้างเคียง

 ภาพประกอบ

  • accidental

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "accidental"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่