ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "active"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  active

  ความหมายตรงข้ามกับ lazy

  แปลว่า กระตือรือร้น

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า เกียจคร้าน

  ความหมายตรงข้ามกับ lazy

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "active"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
idleactive
lazyenergetic
passiveactive