ภาษาอังกฤษ

active

ADJ

แปลว่า คล่องแคล่ว, ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน (ทางดาราศาสตร์)

Posted on by Admin

แปลว่า ยังคุอยู่, ยังคุกรุ่นอยู่

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งต้องการพลังงาน

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งปฏิบัติการ, ซึ่งพร้อมปฏิบัติการ, ซึ่งประจำการ

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งทำกำไร

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน, เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงาน

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งทำงานอยู่, ซึ่งเคลื่อนไหว, ที่เคลื่อนที่

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำ(คำกริยา)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • active
  • active
  • active
  • active
  • active
  • active
  • active
  • active
  • active

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "active แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"