คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

idle

ตรงข้ามกับ active

หมวดหมู่ active 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary idle แปลว่า:

  1. หยิบหย่ง

  2. เกียจคร้าน, ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร

  3. ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

  4. ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ, ซึ่งยังไม่ทำงาน

  5. ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, อยู่ว่างๆ

  6. ซึ่งไม่มีประโยชน์, ซึ่งไร้สาระ

 ภาพประกอบ

  • idle

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "idle"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่