ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "idle"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    idle

    ความหมายตรงข้ามกับ active

    ความหมายตรงข้ามกับ active

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "idle"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
busyidle
activelazy

คำศัพท์ หมวด "active" เหมือนกับ "idle"   ได้แก่