คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

present

ตรงข้ามกับ absent

หมวดหมู่ absent 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary present แปลว่า:

 1. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

 2. ของขวัญ, ของกำนัล

 3. นำเสนอ

 4. กำนัล

 5. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

 6. ประจุบัน

 7. น้อมเกล้าฯ ถวาย

 8. กำนัล

 9. ปัจจุบันนี้

 10. เกิดขึ้น

 11. ทูลเกล้าฯ ถวาย

 12. แสดงให้เห็น

 13. แนะนำให้รู้จัก (เป็นทางการ)

 14. ปรากฏตัว

 15. ณ ที่นี้, ตรงนี้, ที่นี้

 16. เสนอให้, นำเสนอ, มอบให, ให้สิ่งของ, ให้รางวัล, ให้

 17. ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน, เดี๋ยวนี้, ขณะนี้

 ภาพประกอบ

 • present

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "present"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่