ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "pretty"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pretty

    ความหมายตรงข้ามกับ ugly

    ความหมายตรงข้ามกับ ugly

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "pretty"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
beautifulugly
gorgeousugly
handsomeugly

คำศัพท์ หมวด "ugly" เหมือนกับ "pretty"   ได้แก่