ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "sour"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    sour

    ความหมายตรงข้ามกับ sweet

    ความหมายตรงข้ามกับ sweet

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "sweet" เหมือนกับ "sour"   ได้แก่