คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

sow

ตรงข้ามกับ harvest

หมวดหมู่ harvest 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ reap

หมวดหมู่ reap 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary sow แปลว่า:

  1. สุกรตัวเมีย

  2. หว่าน

  3. ปราย

  4. ทำให้แพร่หลาย

  5. หว่านเมล็ดพืช

  6. หว่านเมล็ดพืช

 ภาพประกอบ

  • sow
  • sow

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "sow"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่