คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

plant

ตรงข้ามกับ harvest

หมวดหมู่ harvest

ตรงข้ามกับ reap

หมวดหมู่ reap

EN-TH Dictionary plant แปลว่า:

 1. (n) การเพาะปลูก, การกสิกรรม, การเกษตร

 2. (vt) ตั้ง, สร้าง, ก่อตั้ง

 3. (vt) ปล่อย (ปลา)

 4. (vt) ฝัง, ปลูกฝัง

 5. (n) พืช, ต้นไม้

 6. (n) พืชคาม

 7. (v) ลง

 8. (n) สิ่งหรือคนหลอกลวง

 9. (n) เครื่องจักร

 10. (n) เครื่องมือครบชุด, อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด

 11. (v) เพาะชำ

 12. (vt) เพาะปลูก, ปลูก, เพาะเลี้ยง

 13. (vt) แทรก

 14. (n) โรงงานอุตสาหกรรม, โรงงาน

 15. (n) ไม้

 ภาพประกอบ

 • plant เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน plant ตรงข้ามกับ harvest หมวด harvest
 • plant เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน plant ตรงข้ามกับ reap หมวด reap

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

pain parent part pass passive peace place plentiful plump poor positive possible

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "plant"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่