คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

speak

ตรงข้ามกับ listen

หมวดหมู่ listen 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary speak แปลว่า:

  1. สนทนา, พูด, บรรยาย

  2. สนทนา, พูด, บรรยาย

  3. ส่งภาษา

  4. อื้น

  5. เว้า

  6. วิสาสะ

  7. ลั่นปาก

  8. พูดจา

  9. พิดทูล

 ภาพประกอบ

  • speak

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "speak"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่