คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

speechless

ตรงข้ามกับ talkative

หมวดหมู่ talkative 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary speechless แปลว่า:

  1. ไม่สามารถพูดได้

 ภาพประกอบ

  • speechless

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "speechless"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่