ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "spend"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    spend

    ความหมายตรงข้ามกับ save

    ความหมายตรงข้ามกับ save

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "save" เหมือนกับ "spend"   ได้แก่