คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

spend

ตรงข้ามกับ save

หมวดหมู่ save 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary spend แปลว่า:

  1. ใช ้(เวลา)

  2. ใช้เงิน, ใช้จ่าย

  3. จ่ายเงิน, ให้เงิน

 ภาพประกอบ

  • spend

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "spend"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่