คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

come

ตรงข้ามกับ go

หมวดหมู่ go

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary come แปลว่า:

  1. (v) ตก

  2. (vi) ถึง (ยาวมาถึง), มาถึง

  3. (sl) ถึงจุดสุดยอด

  4. (v) มา

  5. (vi) มา, มาถึง, มาแล้ว

  6. (vi) มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด), เกิดใน

  7. (v) มาริ

  8. (vi) เกิดขึ้น, ปรากฏ

  9. (vi) เป็น, กลายเป็น

 ภาพประกอบ

  • come เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน come ตรงข้ามกับ go หมวด go

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture careful cheerful child cloudy common correct create go

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "come"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่