ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "huge"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  huge

  ความหมายตรงข้ามกับ small

  ความหมายตรงข้ามกับ small

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  huge

  ความหมายตรงข้ามกับ little

  ความหมายตรงข้ามกับ little

 • 3/5

  huge

  ความหมายตรงข้ามกับ minute

  ความหมายตรงข้ามกับ minute

 • 4/5

  huge

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

 • 5/5

  huge

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "huge"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
vastsmall
bigsmall
largesmall
greatsmall