ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "giant"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    giant

    ความหมายตรงข้ามกับ dwarf

    ความหมายตรงข้ามกับ dwarf

    Listen to voicemalefemale