Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms cheerful

Antonyms CHEERFUL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms CHEERFUL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms cheerful

Antonyms CHEERFUL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. dismal
    ตรงข้ามกับ cheerful
  2. dreary
    ตรงข้ามกับ cheerful
  3. gloomy
    ตรงข้ามกับ cheerful

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms cheerful"