คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

dismal

ตรงข้ามกับ cheerful

หมวดหมู่ cheerful 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary dismal แปลว่า:

  1. หดหู่, สิ้นหวัง, ท้อแท้

 ภาพประกอบ

  • dismal

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "dismal"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่