ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "dreary"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dreary

    ความหมายตรงข้ามกับ cheerful

    ความหมายตรงข้ามกับ cheerful

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "dreary"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
cheerfuldiscouraged
dismalcheerful
gloomycheerful

คำศัพท์ หมวด "cheerful" เหมือนกับ "dreary"   ได้แก่